Eduniversal 2022 最佳商學系所排名,本所碩士班榮獲遠東區第20名!

Eduniversal 2022 全球排名揭曉,本所獲得三顆棕梠樹佳績,名列遠東區最佳全職商管碩士班第20名!較去年提升1個名次!

 

https://www.best-masters.com/master-at-national-chiao-tung-university-college-of-management.html

 

 

 

 

Scroll to Top